PDF הדפסה

מטרות העמותה

 

העמותה נוסדה ע"י הגב' חסיה לוין ז"ל ·וקבוצת פעילים מהקהילה האתיופית, בשנת 1989·כארגון עצמאי הפועל למילוי צרכים של בני הקהילה· האתיופית בישראל.

העמותה מופעלת באמצעות ועד שרובו מבני הקהילה האתיופית. כמו כן רוב העובדים הם בני הקהילה וברובם צמחו בתוכניות שהורצו על ידי העמותה בשנותיה הראשונות.

העמותה דוגלת מראשית דרכה בהפעלת תוכניות חינוכיות בקרב הקהילה על ידי אנשי הקהילה, מכשירה ומעסיקה יוצאי אתיופיה כמפעילים מקצועיים של תוכניותיה. מדיניות זו הוכיחה את עצמה כגורם מרכזי להצלחת התוכניות, והציבה מודל חיקוי לגופים ציבוריים אחרים המופעלים בקרב אוכלוסיית עולים. כמו כן גוברת הנכונות בישובים השונים בארץ ובקרב גופים הממונים על קליטת העלייה לאמץ את תוכניות העמותה. אחת מהתוכניות שאומצה ע"י משרד העבודה והרווחה היא התוכנית הביתית "מסע החסידה". התוכנית הפכה לחלק מתוכניות המשרד והיא מופעלת בכל הישובים להוציא את באר שבע שבה התוכנית מופעלת עדיין על ידי עלמי"א.

העמותה קשובה תמיד לצרכים מתהווים ומשתנים של קהילת העולים, ושוקדת על פיתוח תוכניות חדשות והתאמת תוכניות קיימות כמענה לצרכים אלה.

חזון העמותה

עמותת עלמי"א תהיה עמותה מובילה הדואגת להעצמה ופיתוח מנהיגות פנימית מתוך הקהילה. בדרך עבודתה תשאף העמותה לשילוב ומעורבות של בני הקהילה בהווי החברה הישראלית. פעילויות העמותה יתנו מענה לכל שכבות הגיל תוך שימת דגש על הערכים, המורשת והמסורת של הקהילה האתיופית. תכניות העמותה יעודדו למצוינות בקהילה בתחומי הספורט ואומנויות הבמה.

העמותה זכתה בפרסים שונים ביניהם:

  • פרס נשיא המדינה
  • פרס אוניברסיטת בן גוריון על תרומה ייחודית להכשרת סטודנטים
  • פרס קלור לשנת החמישים למדינה
  • פרס הפדרציה של ניו יורק לטיפול במשפחה

מאז הקמתה עוסקת העמותה בסיוע לעולים מאתיופיה ובני ביתם להשתלב בחיים בישראל תוך שמירה על הייחוד של בני הקהילה ומסורתם, תוך הקניית מיומנויות שונות להורים ולילדים שמאפשרות להם להשתלב בחיים בארץ.

תוכניות העמותה:

תוכניות לגיל הרך:

  • התוכנית הביתית "מסע החסידה"

תכניות לגיל בית ספר יסודי: 

  • במעלה א'-ו' · לקידום והעשרת ילדים כיתות א'-ו'
  • תוכנית מצוינות בטניס לכיתוב ג'-ד'

תוכניות נוער:

  • קבוצת כדורגל- משחקת בליגה העירונית
  • פרויקט "כורעאת" – "גאווה"- העצמה באמצעות אומניות הבמה(שירה, רקוד אותנטי,היפ הופ ותיאטרון)
  • מרכזי נוער: באר שבע, שדרות וערד