PDF הדפסה

חינוך - קישורים שימושיים

 משרד החינוך

משרד החינוך הוא אחד ממשרדי הממשלה תפקידו העיקרי והמרכזי הינו אחריות על מערכת החינוך בישראל· כגון: בתי ספר, גנים, השכלה גבוהה· וחינוך פורמאלי. אוח – הפורטל הרשמי של משרד החינוך

cms.education.gov.il

 עיריית באר שבע

www.beer-sheva.muni.il

 המועצה לשלום הילד

המועצה לשלום הילד, אשר נוסדה בשנת 1980,·היא הגוף הותיק והגדול מסוגו בישראל, העוסק במכלול הנושאים של זכויות הילד.·ייחודה בפעילות כוללנית ומקיפה·למענם של כל הילדים בישראל- יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, בריאים וחולים, עולים וותיקים, עשירים ועניים.

המועצה עוסקת בכל תחום אפשרי כולל: חינוך, בריאות, מצוקה, התעללות, משטרה ועבריינות, חקיקה ומשפט, תקשורת וצרכנות ותחומים רבים נוספים. המועצה לשלום הילד פועלת כשדולה וכארגון סינגור, אך במקביל מקיימת גם מרכז משפטי, מרכז מחקר, מרכז הדרכה ומערכת של פרוייקטים חדשניים.

www.children.org.il