title17

tekes

טקס נספי סודן

בתאריך 30/4/2013 התקיים טקס נספי סודן- טקס זיכרון ליהודי אתיופיה אשר ניספו בדרכם לארץ ישראל.

הטקס התקיים בבית הספר למשחק ע"ש גודמן בבאר שבע .

בנוסף, התקיים מסע נוער לזכר נספי סודן. המטרה הייתה לשחזר את המסע שעברו יהודי אתיופה בדרכם לארץ ישראל וע"י כך לשמר את סיפורי הגבורה מהמסע ולעצב את זהותם הרב תרבותית של בני נוער יוצאי הקהילה האתיופית.

מסע נוער

 

חג הסגד

טקס חג הסגד- טקס חג הסגד לשנת תשע"ג התקיים בחודש נובמבר האחרון במרכז הצעירים בבאר שבע. בטקס השתתפו הורים וילדיהם בני הקהילה, וכן בלטה השנה השתתפותם של אנשים מהציבור הבאר שבעי שאינו מהקהילה. האירוע יצא לפועל תוך שותפות בין ארגוני הקהילה ובמימון עיריית ב"ש וחברת "כיוונים".בתכנית: ברכת קייס, דברי רוביק דנילוביץ' ראש העיר, איציק זנבה חבר מועצת העיר, הופעה אמנותית של להקת בית סמואל ולהקת עלמי"א-"כורעאת" (גאווה)

 

 

 

sigd2

 

 

סיגד