PDF הדפסה
  • title15
  • סיפורם של שני אחים שהשתתפו בתכנית מעלה א'-ב'

ט' וס' הם שני אחים שעלו רק לפני כשלוש וחצי שנים ארצה. שני האחים הללו מוגדרים כילדים בסיכון יחד עם יתר האחים(ישנם עוד שלושה אחים). לא רק בשל העובדה כי המשפחה הנה דלת אמצעים, אלא בשל מצבה הנפשי של אם המשפחה-75% נכות נפשית. אב המשפחה שהוא עצמו מתמודד עם קשיי הקליטה והשוני החינוכי-תרבותי בין אתיופיה לישראל הוא זה שמטפל בילדים.

שני אחים אלה בתכנית 'במעלה' זוכים לייחס אישי, וזוכים להפוגה מכל מה שקורה בבית בשעות אחר הצהריים, לאחר חזרתם מבית הספר.

אין לנו כל ספק כי אילולא שני האחים היו בתכנית, החלופה לזה הייתה שוטטות בשכונה, ללא השגחה של אף אחד מהוריהם.

  • סיפורה של ס' שהשתתפה בתוכנית מעלה א'-ב'

ס' הנה ילדה בכיתה ב' למשפחה מרובת ילדים (11 נפשות ). הוריה עלו בשנת 1985 במבצע משה. ס' הנה ילדה פיקחית מאוד שמחפשת תשומת לב מכל אדם מבוגר. כבר בגיל כזה ס' מתמודדת בבית עם בעיות אלכוהול של האב ושני אחיה הגדולים. אחד מהאחים אף מעורב מכמה מקרי עבריינות ונעצר בביתו לעיניה של ס'.

בנוסף לכל זה המשפחה מתמודדת עם מצב סוציו אקונומי מאוד קשה. כל המשפחה מתגוררת בבית עם שלושה חדרי שינה בלבד. כך שיש שני חדרים ל9 ילדים.

ידוע לנו כי עצם השתתפותה של ס' בתכנית מונע היחשפותה למצבים לא טובים וכן לשוטטות בשכונה ללא כול השגחה של הוריה או אחיה הגדולים. כשהיא בתכנית היא נמצאת כ-3 שעות במסגרת חינוכית, מגיעה בשבע··לביתה, משחקת עוד קצת בחוץ ואז עולה הבית בסביבות שמונה בערב.